You are at: Home / Catalogues / Catalogues of the BC / Search collections


Left menuHistorical archive of the Hospital de la Santa Creu

Biblioteca de Catalunya - Private Foundation Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Number: 10695

Title: Documentació sobre la família Guinard

Signature: AH 4123/1

Dates: s. XVII. Barcelona

Classification level: Patrimoni: Herències i llegats: Guinard, R.

Measurements: 320/215 x 215/150 mm

Format: Paper

Contents: 1) Suplicació de Felicià de Cordelles als administradors de l'Hospital de la Santa Creu sobre l'herència de Joan Guinard (s. XVII ex.). 2) "Apuntaments en los quals los ereus de don Juan Guinart deu[e]n donar providèntia" (s. XVII ex.). 3) Requeriment presentat al clavari de Barcelona per Josep Païssa, procurador del cavaller Rafael Guinard, sobre l'execució ordenada contra els béns d'aquest (Barcelona, 25-27 de febrer de 1683; àpode). 4) Paula, vídua de Joan Guinard, i Rafael Guinard, botiguer de teles, són remoguts de la tutoria dels fills de Josep Guinard, pagès de la parròquia de Santa Maria del Pi, a instàncies de la vídua, Eulàlia. Causa seguida a la cúria del veguer (Barcelona, 27-29 de juliol de 1641). 5) Assignació de nous tutors als fills de Josep i Eulàlia Guinard, a favor de Benet Ginebreda, doctor en ambdós drets, i Jeroni Ferrer, pagès de la Creueta de Sarrià (Barcelona, 29 de juliol de 1641). 6) Comptes de Benet Ginebreda coma tutor dels pubills Guinard, amb un rebut de 1641.

Languages: Català / Llatí

Cover: Protegit amb unes cobertes de pergamí. Teixell: "Viladebaig"

Folios: 18 f.

Related documentation: 2257,11857,18732

Notes: Olim BC AH Capsa 23

Locations: Biblioteca de Catalunya - Arxiu de l'Hospital

Per consultar el document identifiqueu-vos i demaneu el document

Back to results
New search